top of page

【噩夢與夜驚(下)】

前日同大家分享咗噩夢同夜驚嘅分別,同埋呢啲情況出現嘅時候應該點樣處理,今日想講吓可以點樣預防同解決發噩夢或者夜驚嘅情況😉


噩夢大多同小朋友嘅日常生活有關,如果小朋友經常發噩夢,父母需要留意小朋友日間接觸嘅資訊會唔會過分刺激,有時睇卡通片或者玩電子遊戲都有機會對小朋友造成過分刺激㗎,所以睇咩卡通片或者玩咩遊戲,爸爸媽媽都要細心留意。而且應該盡量避免喺小朋友臨瞓前比佢哋接觸電子產品呀!


另外,父母要留意小朋友喺生活上係唔係承受好大壓力,導致夜晚發噩夢。爸爸媽媽可以多啲同小朋友傾計,搵出小朋友驚同擔心嘅事。


至於夜驚嘅情況大多數會隨着小朋友長大而逐漸減少,爸爸媽媽未必可以一時三刻阻止夜驚嘅出現,但可以為小朋友建立有規律嘅作息時間,避免小朋友過分疲勞,以減低夜驚出現嘅頻率。


除此之外,如果小朋友長期喺固定時間出現夜驚,父母可以連續一星期喺呢個時間15分鐘前叫醒小朋友,例如叫醒佢哋去廁所,跟住再俾小朋友瞓覺,以防止夜驚出現。但如果夜驚嘅情況非常頻繁咁出現,嚴重影響小朋友嘅睡眠質素,爸爸媽媽就應該盡快諮詢醫生嘅意見。
5 views0 comments

Bình luận


Post: Blog2_Post
bottom of page