top of page

【在睡前儀式加入G.L.A.D technique】

之前嘅分享都成日同大家提及可以同BB建立睡前儀式,因為睡前儀式除咗可以幫助BB放鬆,讓身體機制話比BB聽夠鐘瞓覺之外,亦係一個提升親子關係嘅好時機 💛


睡前儀式無特定嘅形式或者標準,父母可以按照BB嘅個性同家庭習慣去制定睡前儀式。去到幼兒階段,小朋友語言吸收同表達能力增加,睡前儀式可以多啲變化😉


今日想同大家分享由心理治療師 Donald Altman提出嘅 G.L.A.D technique*,爸爸媽媽每日喺睡前儀式加入「G.L.A.D」,既可以促進親子對話,亦可以幫小朋友培養積極生活態度 ☺️👇


Gratitude

小朋友,今日最感恩嘅事情係咩?


Learning

小朋友,今日學到嘅其中一樣嘢係咩?


Accomplishment

小朋友,今日完成咗咩小任務/小目標?


Delighted

小朋友,今日令你最開心嘅事情係咩?邊樣野令你哈哈大笑?


如果小朋友表達能力高,爸爸媽媽可以直接問小朋友呢啲問題。如果佢哋嘅表達未係咁好,父母都可以引導小朋友做分享,例如代入佢哋嘅角色,回顧佢哋當日所見所聞,幫佢哋講出感受😉 又或者由爸爸媽媽分享自己嘅感受都可以㗎!


(* Source: The Mindfulness Toolbox by Donald Altman)39 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page