top of page

【如何應對幼兒對黑暗的恐懼】

小朋友去到兩歲幾三歲會開始有豐富嘅想像力,瞓覺嘅時候可能會對黑暗嘅環境有恐懼,佢哋會透過想像,將喺黑暗環境入面見到嘅影子、形狀或者物件,想像成為怪物😅佢係每次瞓覺都會話俾爸爸媽媽聽自己怕黑,唔敢瞓覺,甚至半夜因為怕黑扎醒大喊 ...


如果小朋友因為怕黑而影響睡眠,爸爸媽媽可以試吓以下方法:

1️⃣ 正面看待小朋友嘅恐懼

純粹同小朋友講「唔駛驚」、「無野好驚」其實唔能夠解除佢哋心目中驚嘅感覺。爸爸媽媽應該接納小朋友恐懼嘅感覺,用心聆聽佢哋嘅心聲,同佢哋傾下計,了解係乜嘢原因令到佢哋驚,搵出合適嘅解決方法。有時可能只需要拎走房間某一件物件,已經可以釋除小朋友好驚嘅感覺😉


2️⃣ 善用繪本解除小朋友嘅擔憂

想小朋友分享自己恐懼嘅事情,爸爸媽媽不妨用繪本故事作為引導。係講故事嘅過程,小朋友會更容易投射自己嘅情緒去到故事入面嘅主角身上,更容易可以同爸爸媽媽講出心底話。以下係幾個推介嘅繪本:

-《嗨!黑漆漆》 (作者:雷蒙尼.史尼奇)

-《我的好朋友黑漆漆》(作者:艾瑪.亞略特)

-《怕黑的麥克》(作者:麥克小奎)

(推介大家可以去「Stardust Hall 星塵學堂」嘅YouTube channel 聽下幼稚園老師嘅真實演繹 👉https://youtu.be/Udf5DQxuZCA

-《給我的寶貝說故事1》—《伯特,睡個好覺吧》(作者:瑪麗蓮.喬伊斯)

-“Don’t Be Afraid!” (來自 「Oxford Path 牛津英語」嘅其中一本故事書)


3️⃣ 玩影子遊戲

用電筒同小朋友玩影子遊戲,一齊用雙手扮演唔同嘅形狀或者動物,令小朋友明白黑暗環境中見到嘅影子,只係一個自然現象😉

4️⃣ 用小夜燈

如果小朋友真係好驚全黑嘅環境,可以考慮喺房入面加一盞暗嘅小夜燈,令小朋友更安心。
8 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page