top of page

【由嬰兒床轉兒童床…】

「小朋友越大越鍾意瞓大人床,其實轉兒童床係咪會令佢更鍾意瞓覺,乖乖地留喺床上呢?」

「BB床就快唔啱,係咪時候應該幫小朋友轉兒童床呢?」

以上會唔會都係你嘅疑問?


周不時都有好多媽媽問應該幾時幫小朋友轉兒童床,今日想同大家分享吓由嬰兒床轉兒童床嘅時候,父母可以考慮嘅因素😉


一般嚟講,大部份小朋友會喺1.5-3.5歲期間轉兒童床,但如果小朋友無特別抗拒瞓嬰兒床的話,越遲轉兒童床係越好。因為嬰幼兒喺2.5-3歲之前,並無乜自控能力可以乖乖地留喺床上,無咗四邊圍住嘅嬰兒床,佢哋可以隨時隨地走落床,就可能會衍生更多睡眠問題🙈

父母喺考慮幫小朋友轉兒童床嘅時候,可以衡量以下嘅因素:


-會唔會有安全顧慮?BB會唔會已經嘗試爬出嬰兒床?有冇其他方法可以釋除呢個安全問題(例如用包腳睡袋、拎走嬰兒床上可以比小朋友借力嘅物件)?

-嬰兒床係咪已經完全無晒位,床頭床尾都頂住?

-小朋友係咪準備好轉床?佢會唔會已經多次同你講想轉兒童床?

-小朋友係咪戒緊片,識得自己落床去廁所?

-小朋友嘅睡眠狀況係咪大致穩定,現時無睡眠問題?有啲家庭就快迎接「二寶」嘅來臨時,都可能會考慮幫「大寶」轉兒童床,呢個可以係其中一個考慮因素。父母可以衡量下大寶係咪真係準備好,明白自己應該要留喺床上乖乖地瞓覺,定係買張新嘅嬰兒床比二寶會更適合😉 每個小朋友都係獨一無二,父母要多觀察多留意小朋友嘅內心感受同行為表現,搵出一個最適合自己家庭嘅方法😊
29 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page