top of page

【睡眠不足有多可怕…】

今日想同大家分享我前排嘅親身經歷,因為嬰幼兒休息唔夠、睡眠質素欠佳,真係可以好恐怖……🙈🙈


話說前排囡囡連續幾日都唔小心跌倒或者食嘢咬親下嘴唇,仲要次次都差唔多咬中同一個位,無幾耐就生咗粒超級超級大嘅飛滋😫😫

呢粒超大飛滋真係令佢好痛,嘴唇都乾晒😢 痛楚亦令佢日頭夜晚都瞓得好差,連續幾晚都係全晚不斷聽到佢轉身喊幾下再瞓😢 呢種情況真係連佢細個出牙仔嘅時候都無試過…


切切實實嘴入面有個傷口,仲要咁大,係需要時間好番…… 粒超大飛滋嘅影響持續咗好幾晚,佢睡眠質素大跌,更多問題就浮現了…


一個開心嘅小妹妹變得每日心情極差,少少事就會喊,全日都好痴身好嗲,完全唔想自己玩😔 而且佢無晒精神,仲有大大嘅黑眼圈😩 仲有…連胃口都大大下降,連平時最鍾意飲嘅湯同奶都唔多想要,飯…就更加食唔落,幾日都無乜點食飯😩


幾日後粒超大飛滋慢慢好啲,但由於連續好多日瞓得超差,已經累積唔少睡眠債… 心情差同胃口不佳嘅情況依然持續😭 嗰一個幾星期,佢嘅喊聲應該等於平時幾個月嘅喊聲… 真係睇到都心痛💔 同時,作為照顧者,我都因為不斷被喊聲轟炸而感到心煩😔


無奈我唔識魔法令粒超大飛滋立即變好,只可以盡力做,盡量比佢休息足夠。大家都痛苦咗一星期後,粒超大飛滋慢慢消失,囡囡嘅夜間睡眠回復正常,心情同胃口都有所改善了🥲


我地成日聽到睡眠不足嘅影響,其實真係唔係呃人㗎!當影響同時間出現,真係好可怕🙈 小朋友瞓唔夠、瞓唔好,佢哋真係會好辛苦,同時照顧者都會好崩潰 😫 希望更多父母都會正視小朋友嘅睡眠需要,及早解決睡眠不足嘅問題,等小朋友瞓得夠,日日都開開心心 😉
8 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page